REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.kireskin.pl 
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.kireskin.pl („Sklep Internetowy”).

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Kire Skin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 11A/23, NIP: 5252759885, REGON: 381021120, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000745042, e-mail: hello@kireskin.com ("KIRÉ SKIN”).
 
Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
1. komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
2. przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Firefox lub Opera;
3. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 
II. DEFINICJE
 
Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
Newsletter – informacja handlowa dotycząca KIRÉ SKIN, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez KIRÉ SKIN, działająca pod adresem: www.kireskin.pl
Towary - produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
 
III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 
Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa KIRÉ SKIN ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez KIRÉ SKIN, po weryfikacji przez KIRÉ SKIN dostępności Towarów w magazynie.
Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i KIRÉ SKIN. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 
Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
1. płatność „za pobraniem” - gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, po dostarczeniu Towaru do Klienta;
2. płatność Przelewy24 realizowane przez spółkę PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 220010531
3. płatność PayPal:
4. płatności Stripe;  Płatności kartą kredytową są obsługiwane przez Stripe, Inc.  z siedzibą San Francisco, Stany Zjednoczone, pod adresem: w 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

KIRÉ SKIN potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 24 godzin lub w przypadku akcji promocyjnych do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania płatności lub w przypadku płatności za pobraniem - w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia do klienta. 
W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie (np. z powodu jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu klientów), KIRÉ SKIN informuje o tym fakcie Klienta w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: hello@kireskin.com, do momentu wysłania przez KIRÉ SKIN zamówionych Towarów.
W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, jeśli zapłata została dokonana z góry, KIRÉ SKIN zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia. W przypadku zwrotu z zybkiego przelewu i/lub karty płatniczej przelew zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności. 
Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do trzech dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do siedmiu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności innej niż płatność „za pobraniem”, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, KIRÉ SKIN przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym KIRÉ SKIN. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost), za pośrednictwem paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta paczkomatu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie przesyłki Klientowi lub do wybranego przez Klienta paczkomatu zostanie zrealizowane w dzień roboczy. W przypadku wybory dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej czas realizacji wydłuża się do 7 dniach roboczych.
Próba doręczenia przesyłki Klientowi następuje 1 raz. W przypadku gdy Klient był nieobecny pod wskazanym adresem, powinien skontaktować się z firmą kurierską i umówić ponowne dostarczenie. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do KIRÉ SKIN, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane, a w przypadku zamówień opłaconych KIRÉ SKIN skontaktuje się z Klientem aby uzgodnić, czy zamówienie zostanie anulowane, czy podjęta zostanie kolejna próba doręczenia zamówienia.
KIRÉ SKIN dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zaznaczy, że prosi o jej wystawienie podczas składania zamówienia i poda dane. Faktura zostanie wysłana mailem na wskazany w zamówieniu adres email. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „zapakuj na prezent” oraz prośby o niedołączanie paragonu do paczki, KIRÉ SKIN prześle Klientowi paragon elektronicznie, na wskazany w zamówieniu adres email.
 
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając KIRÉ SKIN oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Kiré Skin ul. Okólnik 11A/23, 00-368 Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów::
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, KIRÉ SKIN ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KIRÉ SKIN, KIRÉ SKIN nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (KIRÉ SKIN zwraca w takiej sytuacji koszty dostawy w równowartości najtańszego sposobu dostawy spośród oferowanych przez KIRÉ SKIN podczas składania zamówienia).
KIRÉ SKIN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
KIRÉ SKIN może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie V stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającej z KIRÉ SKIN umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy umowa sprzedaży nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


VI. REKLAMACJE

KIRÉ SKIN zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
KIRÉ SKIN jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone np. osobiście, na piśmie na adres KIRÉ SKIN: ul. Okólnik 11A/23, 00-368 Warszawa lub na adres email: hello@kireskin.com.
KIRÉ SKIN rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 
VII. DANE OSOBOWE
 
Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej pod linkiem: https://www.kireskin.pl/page/polityka-prywatnosci.
 
VIII. NEWSLETTER
 
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od KIRÉ SKIN informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła KIRÉ SKIN, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera dla zarejestrowanych Klientów jest możliwa także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
KIRÉ SKIN przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody KIRÉ SKIN jest zabronione.
Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
KIRÉ SKIN nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.
 
X. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować KIRÉ SKIN z siedzibą w Warszawie (00-368) przy ul. Okólnik 11A/23, e-mail: hello@kireskin.com.
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


XI. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KIRE CLUB” 
1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.

 • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

  • Organizator - Kire Skin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólnik 11A/23, NIP: 5252759885, REGON: 381021120, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000745042, e-mail: hello@kireskin.com ("KIRÉ SKIN”).

  • Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy – Kire Club” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  • Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.kireskin.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:

  • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu

   3. Punkty w Programie Lojalnościowym

   4. Wymiana punktów

    • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na wybrane kupony.

     • Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji w koncie klienta w Sklepie.

     • Organizator przyzna Uczestnikowi 1 punkt za każdy wydane 1 złoty.

     • Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie. Punkty są niezbywalne.

     • Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na kupon w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu.

     • W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - punkty nie będą mu zwracane.

     • Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na kupony dostępne w ramach aplikacji Programu Lojalnościowego zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

     • Środki przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania.

     • Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.

     • Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

     • Sponsorem Nagród jest Organizator.

    5. Czas trwania Programu Lojalnościowego

    • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 23.01.2023.

    • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:

     • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 2 miesiące wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.

     • Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na kupony

    • W przypadku zakończenia Programu - niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.

    • Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień.

    • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

    6. Dane osobowe

    • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

    • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.

    • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

     • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

     • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

     • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

     • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

     • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

     • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

     • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

      7. Reklamacje

      • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - za pośrednictwem adresu e-mail: hello@kireskin.com. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

      • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

       8. Postanowienia końcowe

       • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

       • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.

       • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

       • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

       • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.

       • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

        

       NASZE KOSMETYKI KUPISZ STACJONARNIE:

       POLISH NATURE BEAUTY BAR

       Elektrownia Powiśle

       ul. Dobra 43

       00-312 Warszawa

       SLOW GLOW WARSZAWA

       Aleja Wilanowska 7

       02-765 Warszawa

       SLOW GLOW WARKA

       Plac Czarnieckiego 10/2

       05-660 Warka

       SLOW GLOW KRAKÓW

       ul. Smoleńsk 15

       31-108 Kraków 

       MANIA MINERAL & ORGANIC COSMETICS

       ul. Poznańska 25

       60-850 Poznań

       INSTYTUT MADDALENA

       ul. Wyszogrodzka 14A

       09-400 Płock

       BEAUTY EMERGENCY

       ul. Bóżnicza 1/127

       61-751 Poznań

       PRACOWNIA URODY - KAMILA STEMPLEWSKA

       ul. Barlickiego 14

       99-300 Kutno

       DROGERIA SOKO

       ul. Partyzantów 4

       97-200 Tomaszów Mazowiecki

       ZMYSŁY & CO.

       ul. Kościuszki 31A

       40-048 Katowice

       NO I PIĘKNIE

       ul. Lelewela 6E/2

       80-442 Gdańsk

       PIĘKNOŚĆ DNIA

       ul. Wita Stwosza 6

       40-036 Katowice

       KOPALNIA ZDROWIA

       Buma Square Business Park

       ul. Wadowicka 6

       30-415 Kraków

       DROGERIA PIGMENT KARMELICKA

       ul. Karmelicka 47

       31-128 Kraków 

       DROGERIA PIGMENT DŁUGA

       ul. Długa 76

       31-160 Kraków 

       DROGERIA PIGMENT JERZMANOWSKIEGO

       ul. Jerzmanowskiego 14/45

       36-836 Kraków 

       BEBE CONCEPT

       ul. Kłopot 4

       01-066 Warszawa

       BIOTIKA

       ul. Książąt Opolskich 1-3/1d

       45-359 Opole

       Cosibella Corner

       Łucka 18/11

       00-845 Warszawa