Szukaj

REGULAMIN KONKURSU NAZWY DLA SZPATUŁEK

REGULAMIN

“KONKURS NA NAZWY DLA SZPATUŁEK”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na nazwy dla szpatułek (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez markę Kiré Skin na koncie instagramowym @kire_skin

1.2 Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram pod adresem:

https://www.instagram.com/kire_skin/

3.1 Organizatorem Konkursu jest Kire Skin Sp. Z o.o (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator

4.1 Konkurs startuje 14.12.2020 o 12:30 i potrwa do 18.12.2020 do 21:00. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania konkursu.

5.1 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram

6.1 Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

7.1 Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.

8.1 Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

2.1

Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe

2.2 Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

3.1 Treść zadania konkursowego określona została w poście konkursowym na łamach portalu Instagram.

Zadanie konkursowe:

Nowości, nowości, nowości! ✨

Z tej okazji przygotowaliśmy konkurs. ????????

Do wygrania dwa zestawy zawierające nasze nowe produkty:

• Energy Boost Serum Black Tea & Mangosteen Stem Cells

• 72h Nawilżająca Całonocna Maska Czarna Herbata & Arbuz

oraz

• złotą / czarną szpatułkę do nakładania maski (lub kremu / face scrubu) i masażu okolic oka! ????

Co należy zrobić, by zgarnąć nagrodę?

???? zaobserwuj nasz profil

???? polub to zdjęcie

???? w komentarzu zaproponuj nazwę dla jednej z naszych nowych szpatułek złotej lub czarnej!

Zwycięskie nazwy staną się nazwami szpatułek w naszym sklepie online! ????

Konkurs trwa od 14.12 do 18.12 do godziny 21:00.

Powodzenia!

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 19.12 do 23.59

Regulamin dostępny na: www.kireskin.pl oraz w notatkach na Facebook'u.

______________________

#iamkire #jestemkire #togetherisbetter #BoWięcejNasŁączyNiżDzieli #razem #kosmetykidlaniego #dlaniej #kosmetyki #dobrynawyk #pielęgnacjatwarzy #softaesthetic #naturalnekosmetyki #azjatyckapielegnacja #polskiekosmetyki #kosmetykiweganskie #naturalcosmeticsshop #vegancosmetic #oczyszczanie #nawilżanie #czystaskóra #skincareaddiction #selfcare #selflove #healthyskin #skincareroutine #asianskinbeauty #naturalcosmetic #thankyou #polskieprodukty #wspierampolskiemarki #polskamarka #polskiprodukt #konkurs #konkursznagrodami

3.2 Organizator wybierze dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi i nagrodzi autorów następującymi nagrodami:

Dwa zestawy zawierające:

Zestaw 1:

72h Nawilżająca Całonocna Maska Czarna Herbata & Arbuz

Energetyzujące Serum Czarna Herbata & Komórki Macierzyste Mangostanu

Szpatułka złota

Zestaw 2:

72h Nawilżająca Całonocna Maska Czarna Herbata & Arbuz

Energetyzujące Serum Czarna Herbata & Komórki Macierzyste Mangostanu

Szpatułka czarna

3.3 Organizator ogłosi Zwycięzcę w wiadomości prywatnej i na portalu Instagram do dnia 19.12.2020 do godziny 23:59.

3.4 Odbiór lub wysyłka nagrody nastąpi w ustalonym wspólnie przez Organizatora i Zwycięzców terminie

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy

3.6 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

3.6 Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Zdjęcia biorące udział w konkursie musza być opublikowane na Instagramie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie startu konkursu.

3.7 Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisów Instagram oraz Facebook 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Kire Skin Sp. z o.o. Ul. Okólnik 11A/23 . 00- 368 Warszawa, KRS 0000745042, Regon 363604159, NIP 5252759885 , kapitał zakładowy: 10 000 PLN.

4.2 Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j. z późn. zm.),a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

4.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu konkursu dane osobowe zostana usunięte z jakichkolwiek baz po stronie Kire Skin Sp. z o.o.

§ 5 Tryb składania reklamacji

5.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

5.2 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

5.3 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: hello@kireskin.com

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.kireskin.com.

6.2 Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.

6.3 Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

6.4 Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

6.5 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów