darmowa dostawa paczkomatem | kup teraz, zapłać później z PAYPO
REGULAMIN KONKURSU KIRE SKIN X GIRLS TALK PL

REGULAMIN KONKURSU KIRE SKIN X GIRLS TALK PL

“KONKURS KIRE SKIN X GIRLS TALK PL 2021” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Kire Skin x Girls Talk PL (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez markę Kiré Skin na grupie facebookowe Girls Talk PL.

1.2 Konkurs prowadzony będzie grupie na Facebooku "Girls Talk PL":

https://www.facebook.com/groups/girlstalkpl/

3.1 Organizatorem Konkursu jest Kire Skin Sp. z o.o (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator

4.1 Konkurs startuje 26.07.2021 o godz. 18.00 i potrwa do 29.07.2021 do godz. 23.59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania konkursu. 

5.1 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook

6.1 Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

7.1 Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

8.1 Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Faceboom z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

2.1 Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe

2.2 Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

3.1 Treść zadania konkursowego określona została w poście konkursowym na łamach portalu Facebook.

Zadanie konkursowe:

Marka Kire Skin pracuje nad nową, świeżą linią kosmetyków do cery wymagającej (póki co nie możemy zdradzić nic więcej!). Dopracowane receptury i piękny design już są, ale brakuje jeszcze… NAZWY! Specjalnie dla was mamy więc konkurs. Do wygrania są nie tylko obecnie dostępne w ofercie kosmetyki - zwyciężczyni otrzyma również przedpremierowo, jako jedna z pierwszych produkty z nowej linii. 

Zadanie jest niezwykle proste:
Wymyśl nazwę nowej linii marki Kiré Skin! Linia będzie skierowana do wymagającej, czasem krnąbrnej cery. Jak zawsze znajdzie się w niej bogactwo naturalnych składników. Zgodnie ze swoją filozofią marka nie zapomina również przy tej serii o tym, że podstawą właściwej pielęgnacji jest oczyszczanie. Dwie pozostałe linie marki nazywają się:
TIMELESS https://kireskin.pl/category/timeless
THE ART OF GLOW https://kireskin.pl/collection/theartofglow

Ilość zgłoszeń konkursowych nieograniczona!⁠Wybierzemy i nagrodzimy 1 autorkę najbardziej kreatywnej nazwy! ????⁠ Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowych wyróżnień!
Konkurs trwa do 29.07.2021 r. godz. 23:59. ⏳⁠⁠⁠Powodzenia!


3.2 Organizator wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź i nagrodzi autora następującymi nagrodami: 

• Zestaw Essentials w wybranej przez zwycięzcę konfiguracji https://kireskin.pl/collection/zestawy/zestaw-essentialsset

• Szpatułka Tsuki lub Taiyo

• Produkty z nowej linii 

3.3 Organizator ogłosi Zwycięzcę na portalu Facebook do dnia 31.07.2021 do godziny 23:59. 

3.4 Odbiór lub wysyłka nagrody nastąpi w ustalonym wspólnie przez Organizatora i Zwycięzcę terminie

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzcy

3.6 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

- Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.

3.7 Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisów Facebook 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Kire Skin Sp. z o.o. Ul. Okólnik 11A/23 . 00- 368 Warszawa, KRS 0000745042, Regon 363604159, NIP 5252759885 , kapitał zakładowy: 10 000 PLN.

4.2 Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j. z późn. zm.),a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

4.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu konkursu dane osobowe zostaną usunięte z jakichkolwiek baz po stronie Kire Skin Sp. z o.o.

§ 5 Tryb składania reklamacji

5.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

5.2 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

5.3 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: hello@kireskin.com

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://kireskin.pl/page/regulaminkonkursukireskinxgirlstalkpl

6.2 Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.

6.3 Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

6.4 Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

6.5 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl