Szukaj

REGULAMIN KONKURSU 4000 FOLLOWERSÓW

REGULAMIN

“KONKURSU 4000 FOLLOWERSÓW”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie z okazji uzyskania 4000 followersów (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez markę Kiré Skin na koncie instagramowym @kire_skin

1.2 Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram pod adresem:

https://www.instagram.com/kire_skin/

3.1 Organizatorem Konkursu jest Kire Skin Sp. Z o.o (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator

4.1 Konkurs startuje 21.09.2020 od 12:30 i potrwa do 25.09.2020 do 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26.09 do 23.59 na portalu Instagram @kire_skin

5.1 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram

6.1 Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

7.1 Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.

8.1 Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

2.1

Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, wykonała Zadanie Konkursowe

2.2 Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

3.1 Treść zadania konkursowego określona została w poście konkursowym na łamach portalu Instagram.

Zadanie konkursowe:

"4 000! Tak! Jest Was tu aż tyle ???? Chcielibyśmy Wam za to podziękować i z tej okazji przygotowaliśmy konkurs. 

Do wygrania:

2 x voucher na 250 zł dla zwycięskiej pary do wykorzystania w naszym sklepie online (www.kireskin.pl)

oraz 4 zestawy dla wyróżnionych par zawierające:

2 x Olejek Oczyszczający Zielona Herbata & Meadowfoam

2 x Kryształowy Peeling do Twarzy Zioła & Jabłko

2 x Serum Fermentowany Korzeń Żeń-Szenia & Nasiona Papai

2x Krem Nawilżający Sfermentowany Granat & Kwas Salicylowy

Co należy zrobić, by zgarnąć nagrodę?

???? zaobserwuj nasz profil

???? polub to zdjęcie

@ w komentarzu oznacz osobę, z którą najczęściej rozmawiasz na tematy pielęgnacyjne i przekonaj nas ze to Wy powinniście wygrać!

Konkurs trwa od 21.09 do 25.09 do godziny 23:59.

Powodzenia!

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 26.09 do 23.59

Regulamin dostępny na: http://bit.ly/4000kireskin oraz w notatkach na Facebooku.

______________________

#iamkire #jestemkire #togetherisbetter #razem #kosmetykidlaniego #dlaniej #kosmetyki #dobrynawyk #pielęgnacjatwarzy #softaesthetic #naturalnekosmetyki #azjatyckapielegnacja #polskiekosmetyki #kosmetykiweganskie #naturalcosmeticsshop #vegancosmetic #oczyszczanie #nawilżanie #czystaskóra #skincareaddiction #selfcare #selflove #healthyskin #skincareroutine #asianskinbeauty #naturalcosmetic #thankyou #polskieprodukty #wspierampolskiemarki #polskamarka #polskiprodukt #konkurs #konkursznagrodami

3.2 Organizator wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi i nagrodzi autorów następującymi nagrodami w każdym z etapów:

1 miejsce 2 x voucher o wartości 250 zł dla zwycięskiej pary do wykorzystania w sklepie online www.kireskin.pl 

4 zestawy wyróżniania - po jednym na parę -  zawierające:

2 x Olejek Oczyszczający Zielona Herbata & Meadowfoam 

2 x Kryształowy Peeling do Twarzy Zioła & Jabłko 

2 x Serum Fermentowany Korzeń Żeń-Szenia & Nasiona Papai

2x Krem Nawilżający Sfermentowany Granat & Kwas Salicylowy 


3.3 Organizator ogłosi Zwycięzcę w wiadomości prywatnej i na portalu Instagram do dnia 26.05.2020 do godziny 23:59.

3.4 Odbiór lub wysyłka nagrody nastąpi w ustalonym wspólnie przez Organizatora i Zwycięzców terminie

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy

3.6 Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

3.6 Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Zdjęcia biorące udział w konkursie musza być opublikowane na Instagramie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie startu konkursu.

3.7 Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisów Instagram oraz Facebook 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu.3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

4.1 Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Kire Skin Sp. z o.o. Ul. Okólnik 11A/23 . 00- 368 Warszawa, KRS 0000745042, Regon 363604159, NIP 5252759885 , kapitał zakładowy: 10 000 PLN.

4.2 Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

4.3 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 t.j. z późn. zm.),a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.

4.4 Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu. Po zakończeniu konkursu dane osobowe zostana usunięte z jakichkolwiek baz po stronie Kire Skin Sp. z o.o.

§ 5 Tryb składania reklamacji

5.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

5.2 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

5.3 Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: hello@kireskin.com

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.kireskin.com oraz na Facebooku Kire Skin w dziale notatki

6.2 Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny.

6.3 Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

6.4 Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

6.5 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów